Reading comprehension of czech pupils at the beginning of primary school: comparison betweenanalytic-synthetic and genetic methods

Autores

  • Anna Kucharska Charles University in Prague, Faculty of Education, Department of Psychology
  • Klára Spackova Charles University in Prague, Faculty of Education, Department of Psychology

DOI:

https://doi.org/10.25757/invep.v4i2.24

Resumo

In Czech schools two teaching methods of reading are used: the analytic-synthetic (conventional) and genetic (created in the 1990s). They differ in theoretical foundations and in methodology.
The aim of this paper is to describe the above mentioned theoretical approaches and present the results of study that followed the differences in the development of initial reading skills between these methods.
A total of 452 first grade children (age 6-8) were assessed by a battery of reading tests at the beginning and at the end of the first grade and at the beginning of the second grade. 350 pupils participated all three times.
Based on data analysis the developmental dynamics of reading skills in both methods and the main differences in several aspects of reading abilities (e.g. the speed of reading, reading technique, error rate in reading) are described. The main focus is on the reading comprehension development.
Results show that pupils instructed using genetic approach scored significantly better on used reading comprehension tests, especially in the first grade. Statistically significant differences occurred between classes independently of each method. Therefore, other factors such as teacher´s role and class composition are discussed.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

Barešová, P. (2011). Vývoj čtenářských dovedností u žáků vyučovaných AS a G metodou. (The development of reading skills of pupils in AS and G method) Praha, PedF UK.

Caravolas, M., & Volín, j. (2005) Baterie gramotnostních dovedností pro žáky 2. -5. ročníků. (The battery of literacy skills for pupils of 2nd – 5th grade)Praha, IPPP ČR.

Gough, P. B., Tunmer, W.E. (1986) Decoding, reading and reading disability. Remedial and Special Education, 7, 6-10.

Goswami, U. (2005). Synthetic Phonics and Learning to Read: A Cross-language Perspective.Educational Psychology In Practice, 21(4), 273-282.doi.10.1080/02667360500344823

Koníčková, M. (2007). Vývoj čtenářských dovedností a obtíže v genetické metodě čtení. (The development of reading skills and difficulties in genetic method) Praha, PedF UK.

Kucharská, A. et al(2011). Třístupňový model péče jako preventivně intervenční model péče o žáky s problémy v rozvoji počáteční gramotnosti. (Three step model of care as a preventive – intervention model of the care of the pupils with difficulties in early literacy developlment.) Nepublikovaný metodický materiál. Praha, IPPP ČR.

Kucharská, A., & Barešová, P. (2012). Vývojová dynamika čtení v analyticko-syntetické metodě čtení a metodě genetické v 1. a 2. třídě a její uplatnění v poradenské diagnostice. (Developmental dynamics of reading in AS and G method in 1st and 2nd grade and its application in counselling diagnostics) Pedagogika, 2012, 1-2, s. 65-80.

Matějček, Z. et al.(1987) Zkouška čtení. (Reading test) Bratislava, Psychodiagnostika.

Matějček, Z. (1995) Dyslexie Specifické poruchy učení (Dyslexia Specific learning difficulties) Jinočany, H+H.

Mertin, V., & Kucharská, A. et al. (2007). Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům. (Integration of pupils with SLD – from diagnostic criteria to providing care to all pupils that need it) Praha, IPPP ČR.

Rose, J. (2006) Independent Review of the Teaching of Early of Early Reading. Nottingham: DfES Pubications.

Rounová, S. (2007). Vývojčtenářských dovedností a obtíže v AS metodě čtení. (The development of reading skills and difficulties in AS method) Praha, PedF UK.

Torgerson, C. J., Brooks, G., & Hall, J. (2006). A systematic review of the research literature on the use of phonics in the teaching of reading and spelling. London: DfES Research

Report 711.

Wágnerová, J. (1996). Jak naučit číst podle genetické metody. (How to teach reading in G method )Plzeň, Západočeská univerzita.

Wildová, R. (2008). Rozvoj pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti včeské primární škole. The development of preliteracy and early reading literacy in Czech primary school. Metodický materiál pro 3MP – Třístupňový model péče. Praha, IPPP ČR.

Wildová, R. (2005). Rozvíjení počáteční gramotnosti. (The development of early literacy) Praha, PedF UK.

Wyse, D.,Styles, M (2007).Synthetic phonics and the teaching of reading: the debate surrounding England's Rose Report´? Literacy 41(1) 35–42.doi: 10.1111/j.1467-9345.2007.00455.

Zelinková, O.(2006). Úroveň čtenářských dovedností – srovnání úrovně čtení v 60. letech – r. 2004.(The level of reading skills - a comparison of reading in 1960s – year 2004). Příspěvek na semináři České společnosti „Dyslexie“, Praha, 25. 1. 2006.

Como Citar

Kucharska, A., & Spackova, K. (2015). Reading comprehension of czech pupils at the beginning of primary school: comparison betweenanalytic-synthetic and genetic methods. Da Investigação às Práticas: Estudos De Natureza Educacional, 4(2), 72–88. https://doi.org/10.25757/invep.v4i2.24

Edição

Secção

Artigos